Follow

RT @HesterRamaker@twitter.com

‘Vier pelotons aan brandweer, dus dat is sowieso al 16 tankauto’s’, zegt een omstander. Er blijft gitzwarte rook uit het pand komen.

🐦🔗: twitter.com/HesterRamaker/stat

Sign in to participate in the conversation
Mastodon.org.uk

General purpose mastodon instance