Follow

RT @DassenLaurens@twitter.com

De verontwaardiging over de overstap van een minister naar een lobbybedrijf is ook in de Tweede Kamer doorgedrongen.

Een meerderheid stemde net voor ons voorstel om een van twee jaar in te voeren voor bewindslieden.

🐦🔗: twitter.com/DassenLaurens/stat

Sign in to participate in the conversation
Mastodon.org.uk

General purpose mastodon instance