Follow

RT @edwinveldhuizen@twitter.com

Nu het @C19RedTeam@twitter.com (helaas) is opgeheven, betekend dat ook dat ik overal weer over mag tweeten.

Hierbij dus een 🧵over alles waar ik m’n mond al die maanden over heb moeten houden

1/n

🐦🔗: twitter.com/edwinveldhuizen/st

Sign in to participate in the conversation
Mastodon.org.uk

General purpose mastodon instance