Follow

RT @ArjanKleuver@twitter.com

Het is bijna ontroerend om Kees van der Staaij te horen bepleiten dat elk mens zelf de afweging mag maken wat er met je lichaam gebeurt. Hoop dat hij die gedachte vasthoudt bij het volgende debat over een medisch-ethische kwestie.

🐦🔗: twitter.com/ArjanKleuver/statu

Sign in to participate in the conversation
Mastodon.org.uk

General purpose mastodon instance