Follow

RT @mauritswever@twitter.com

Over ruim een maand is het afgelopen met de oude Sprinters bij @NS_online@twitter.com. Daarom vanmiddag een draadje over Sprinters vanuit de Sprinter.

🐦🔗: twitter.com/mauritswever/statu

Sign in to participate in the conversation
Mastodon.org.uk

General purpose mastodon instance