Follow

RT @Stiif@twitter.com

De Flevopolder; vertrouw ik niet.

Is in 18 jaar gemaakt! Normaal gesproken duurt het een miljoen jaar ofzo voor er een eiland ontstaat. Wat zijn de effecten op de lange termijn?

🐦🔗: twitter.com/Stiif/status/14578

Sign in to participate in the conversation
Mastodon.org.uk

General purpose mastodon instance