Follow

Ik zou te bang zijn dat ‘ie weg loopt 😢

RT @lotvanbeekie@twitter.com

Heeft iemand van jullie een tv standaard van pedestal? Worth it?

🐦🔗: twitter.com/lotvanbeekie/statu

Sign in to participate in the conversation
Mastodon.org.uk

General purpose mastodon instance