Follow

Precies @DeslimstemensNL@twitter.com! Dat was helemaal niet goed 😠.

RT @LeoMcRz@twitter.com

Johan had het fout! SpongeBob WERKT bij de Krokante Krab, zijn specialiteit is de krabburger!

🐦🔗: twitter.com/LeoMcRz/status/148

Sign in to participate in the conversation
Mastodon.org.uk

General purpose mastodon instance