Follow

RT @RutgerSchonis@twitter.com

Deze futuristische prent is gemaakt in 1988 bij het 150-jarige jubileum van @NS_online@twitter.com 😁

🐦🔗: twitter.com/RutgerSchonis/stat

Sign in to participate in the conversation
Mastodon.org.uk

General purpose mastodon instance