Follow

kijken via @VRT@twitter.com is STUKKEN beter dan wat de @PubliekeOmroep@twitter.com en @AVROTROS@twitter.com uitzenden. Dankje!

Sign in to participate in the conversation
Mastodon.org.uk

General purpose mastodon instance