Follow

RT @TransIP@twitter.com

"JA ZE NOEMEN HET PERFORMANCEVPS OMDAT HET DUS ONWIJS GOED PERFORMT WANT DE SPECS ZIJN DUS VET GOED EN JE KRIJGT OOK NOG EENS DE EERSTE DRIE MAANDEN 50% KORTING!"

Wil je ook de blits maken met onze ? Kijk hier voor meer info:
bit.ly/3zfkI7e

🐦🔗: twitter.com/TransIP/status/153

Sign in to participate in the conversation
Mastodon.org.uk

General purpose mastodon instance