Follow

RT @JoostNiemoller@twitter.com

Het is duidelijk dat de ombudsman van de NPO aan Ongehoord Nederland eisen stelt die aan geen van de andere omroepen gesteld worden. Eisen over vrijgeven bronnen, scheiden van feiten en meningen, de journalistieke rol van presentatoren. Het is ook duidelijk waarom. ON moet dood.

🐦🔗: twitter.com/JoostNiemoller/sta

Sign in to participate in the conversation
Mastodon.org.uk

General purpose mastodon instance