Follow

RT @[email protected]

Masmeijer is met de WETS naar Nederland gekomen en zat zijn Belgische straf in Nederland uit. Regel is dan dat door die overgang van B naar NL de straf niet zwaarder mag worden door de tenuitvoerlegging hier. 1/9 twitter.com/parool/status/1549

🐦🔗: twitter.com/RobertMalewicz/sta

Sign in to participate in the conversation
Mastodon.org.uk

General purpose mastodon instance