Follow

RT @[email protected]

Hoe gaan we als beroepsgroep verantwoorden dat deze “collega” NIET geschorst is? Hoe geloofwaardig is ons zelfreinigend vermogen nog?

Huisarts stuurt patiënte met longembolie niet in, diagnosticeert schade door “inspuitingen”, “cave grafeen oxide” (sic)

tuchtrecht.overheid.nl/zoeken/

🐦🔗: twitter.com/Bourdonne/status/1

Sign in to participate in the conversation
Mastodon.org.uk

General purpose mastodon instance