Follow

Dit is zo ontiegelijk vervelend. Kan iemand die werkzaam is in de wasmachine-industrie dit uitleggen voor ons?

RT @[email protected]

Ik staar al 30 minuten naar een wasmachine die aangeeft nog maar 8 minuten te hoeven.

🐦🔗: twitter.com/zjosdekker/status/

Sign in to participate in the conversation
Mastodon.org.uk

General purpose mastodon instance